- دروازه سنگی - https://darvazehsangi.com -

رییس شورای اسلامی شهر خوی : تکمیل سرای ۸ شهرسازی شهرداری تصویب شد

سجاد چهره آرا رییس شورای اسلامی شهر خوی از تصویب تکمیل سرای ۸ شهرسازی شهرداری و لزوم ارائه خدمات بر مبنای این سیستم به شهروندان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری دروازه سنگی [1] به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی سجاد چهره آرا از تصویب تکمیل سرای ۸ شهرسازی شهرداری و لزوم ارائه خدمات بر مبنای این سیستم به شهروندان و  آغاز بکار مناطق شهرداری خوی خبر داد.

 

رییس شورای اسلامی شهر خوی اظهار داشت: امروزمهمترین شاخصه مدیریت شهری استفاده از تمامی ظرفیتهای بروز نرم افرازی و سخت افرازی در راستای کاهش معضلات و مشکلات شهروندان در تمامی درخواستهای خود از ساختار مدیریت شهری است.

وی افزود: ارائه خدمات الکترونیکی در بستر اینترنت بویژه در فرآیند شهرسازی که یکی از پیچیده ترین بخش های مدیریت شهری است طبیعتا می تواند بیش از ۶۰درصد مراجعات شهروندان به شهرداری را کاهش داده و از بروکراسی اداری رها سازد.

چهره آرا اضافه کرد: طبیعتا بروزرسانی نرم افزارهای ارائه خدمات گسترده شهرداری به شهروندان، می تواند در ابعاد مختلف نقش مهمی ایفا نماید و استفاده از بخشی از توانمندیهای منابع انسانی و مولفه های سرای هشت شهرسازی طی سالهای اخیر، دوگانگی عملکرد شهرسازی بین دو سیستم قبلی و فعلی را ایچاد کرده بود که در جلسه شورای اسلامی شهر خوی با تشریح موضوع از سوی سرپرست شهرداری خوی و بررسی نقطه نظرات اعضای شورای اسلامی شهر، تکمیل و انتقال کامل دیتابیس شهرسازی به سرای هشت و ارائه کلیه خدمات شهرسازی براساس این سیستم به تصویب رسید

رییس شورای شهر خوی گفت: از شاخص ترین ویژگیهای سرای هشت ارائه بخش عمده خدمات مختلف شهرداری به شهروندان از طریق ساختار الکترونیکی صورت می گیرد و شهروندان براحتی با توجه به فراهم شدن ساختار لازم نرم افزاری، درخواستهای خود را از طریق سامانه اینترنتی سایت شهرداری خوی ثبت نموده و استعلام های مختلف نهادهای شهری،دفترخانه های ثبت اسناد و بانکها و بسیاری از موارد مشابه در همین سامانه نیز پاسخگویی لازم را دریافت خواهند نمود.

وی تاکید کرد: راه اندازی کامل سرای هشت یکی از مهمترین دغدغه های دوره ششم شورای اسلامی شهر خوی بوده و ماهیت جدیدی به خدمات رسانی شهرداری خوی می بخشد و بصورت هوشمند و غیر حضوری بخش عمده ای از درخواستهای شهروندان در مباحث خدماتی، شهرسازی و امور مربوط به پرداختهای الکترونیکی از این طریق صورت می گیرد.

وی افزود: با توجه به دو منطقه ای شدن شهرداری خوی و تمرکز زدایی خدمات شهرداری به مردم ضمن کاهش زمابندی پاسخدهی به نیازهای شهروندان، استفاده از ساختار الکترونیکی سرای هشت نیز خواهد توانست تحول بسیار مناسبی در این حوزه بوجود آورد.

چهره آرا تلاش ارزشمند مجموعه کارکنان شهرداری خوی در راه اندازی این ساختار جدید را قابل قدردانی دانست افزود: تلاش شبانه روزی بخشهای مختلف شهرداری و همت سرپرست شهرداری خوی در راه اندازی ساختار جدید و سرای هشت شهرسازی شایسته قدردانی است و قطعا بزودی شاهد آثار ارزشمند این حرکت تحول برانگیز را شاهد خواهیم بود.

 

بهجتی رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر نیز در خصوص راه اندازی کامل سرای هشت ضمن بیان نکته نظرات خود، تلاش برای هدفمند سازی و استفاده از تمام توان و دانش بدنه کارشناسی شهرداری را ضروری دانسته و اظهار داشت: تجربه ناقص استفاده از سرای هشت طبیعتا امکان بروز مشکلات متعددی رادر گذشته ایجاد کرد که یکی از مهمترین دغدغه های اعضای دوره ششم شورای شهر خوی نیز در انتخابات شورا و امروز همین مبحث بود و نباید تجربه ناقص دیگری نیز در این بخش شاهد باشیم و می بایست تمامی ساختار های لازم برای اجرای موفق سرای هشت فراهم گردد.

 

صادق نژاد نائب رییس شورای شهرخوی تاکید کرد: شورای اسلامی دوره ششم قطعا خواهان برداشتن گام ها مهم و جدید در عرصه مدیریت شهری بوده و در بحث ارائه خدمات شهرداری به شهروندان می بایست ضمن حرکت هدفمند و با زمابندی مناسب تلاش لازم برای فراهم سازی و اجرای نرم افزاری در کنار تامین و تکمیل سخت افزار لازم برای انتقال کامل خدمات به سرای هشت نیز صورت بگیرد

 

مرتضی شهسوار رییس کمیسیون اداری و مالی، برنامه و بودجه شورای شهر نیز تجربیات قبلی در دوره شورای پنجم همچنین پیگیرهای صورت گرفته طی سالهای اخیر را تشریح نموده و راه اندازی سیستم سرای هشت را با زمانبندی و فازبندی لازم مناسب دانسته و افزود: قطعا هر تحولی نیازمند زمان مناسب، نحوه اجرای درست و کامل و شفاف سازی لازم در شیوه های اجرایی است و انتقال کلیه خدمات به سرای هشت که مهترین حوزه خدمت رسانی شهرداری به شهروندان است، نباید زمینه ساز بروز مشکلات گذشته باشد و قطعا باید دقت لازم در کنار نظارت شورای اسلامی شهر به کار گرفته شود.

 

غوری رییس کمیسیون نما و منظر شهری، دکتر پیری رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، مهندس گلصنم لو رییس کمیسیون ورزش و مهندس مرادی رییس کمیسیون حقوقی و دکتر عمرانی رییس کمیسیون بهداشت و تعاون شورای شهر ضمن بیان موافقت خود در راه اندازی کامل سرای هشت به ارائه نکته نظرات و دغدغه های مختلف خود در بحث رفاه شهروندان پرداخته و جلب رضایت مردم در امر خدمت رسانی مدیریت شهری را مهمترین دغدغه خود برشمردند.

روسای کمیسیونهای مذکور همچنین تلاش برای ارتقای سطوح خدمات در بخش های مختلف را ضوری دانسته و بر اهمیت ایجاد تحول در زمینه های مختلف بویژه کاهش حضور فیزیکی شهروندان در شهرداری و استفاده از فضای خدمات الکترونیکی تاکید نمودند.

سرپرست شهرداری خوی ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان و کاهش چشمگیر و حذف بخشی از بروکراسی اداری را مهمترین گام مدیریت شهری در حال حاضر عنوان کرد و افزود: با استفاده از ساختار تعریف شده سرای هشت، ما شاهد تحول بسیار مهمی در عرصه خدمت گذاری به مردم خواهیم بود و یکی از شاخص های ماندگار و مهم شهرداری در پیشبرد اهداف سازمانی و جلب رضایت مردمی و توسعه خدمات مدیریت شهری خواهد بود.