- دروازه سنگی - https://darvazehsangi.com -

افزایش بستریهای کرونایی و شتاب واکسیناسیون در خوی

افزایش ۶۰ درصدی بستری‌های کرونایی و ثبت رکورد روزانه دوهزار تزریق واکسن کرونا، دوروی سکه تقابل مردم خوی با همه گیری کروناست.

به گزارش پایگاه خبری دروازه سنگی [1]؛ کاهش رعایت دستور العمل های بهداشتی خطر ابتلا به بیماری کوید ۱۹ در آذربایجان غربی را بیشتر و وضعیت کرونایی  ۵ شهرستان استان راقرمز کرده است.

افزایش بستری ها در بیمارستانهای استان بهترین دلیل این مدعاست ، بطوریکه هم اکنون شمار بسترهای مبتلا به کرونا در بیمارستان آیت .. خویی در پیک خیز جدید با ۶۰ درصد افزایش به بیش از ۲۱۲ نفر رسیده است

خانم دکتر مقدم رئیس دانشکده علوم پزشکی شهرستان خوی، کاهش رعایت دستور العمل های بهداشتی و استفاده از ماسک به کمتر از ۴۰ درصد در بین مردم و افزایش تجمعات و عروسیها را دلیل اصلی افزایش آمار بسترهای کرونایی در این شهرستان اعلام کرد و گفت : برای ایجاد شرایط پایدار و تغییر رنگ قرمز کرونایی در شهرستان نیاز به مشارکت و همکاری عمومی همانندخیزهای قبلی است

اما در این روزها با تامین به موقع و کافی واکسن روند واکسیناسیون در شهرستان خوی شتاب گرفته است.

دکتر احسان اکبری معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی شهرستان خوی گفت : با استقبال خوب مردم در دو روز گذشته آمار واکسیناسیون کرونا در شهرستان خوی رکورد زد.

وی افزود : با افزایش کیت های واکسیناسیون به ۱۴ کیت در دو روز گذشته روزانه بیش از ۲ هزار نفر در خوی واکسینه شدند

اکبری تصریح کرد : از اول اجرای واکسیناسیون بیش از ۳۸ هزار دوز واکسن کرونا در این شهرستان تزریق شده است

هم اکنون شهرستانهای ارومیه ، خوی ،ماکو ، شاهین دژ و چایپاره در استان در شرایط قرمز و بقیه شهرستانها در شرایط نازنجی و زرد کرونایی قرار دارند