- دروازه سنگی - https://darvazehsangi.com -

ساماندهی هسته مرکزی خوی با ساختار فرهنگی و گردشگری

محرم اکبرزاده گفت: طرح ساماندهی هسته مرکزی شهر با ساختار فرهنگی و گردشگری در خوی اجرا می شود .

به گزارش پایگاه خبری دروازه سنگی [1]؛ محرم اکبرزاده در گفتگو با خبرنگاران، ضمن اشاره به اهمیت هسته مرکزی شهر در مبانی مختلف گردشگری گفت: هسته قدیمی شهر و بافت مرکزی شامل آثار متعدد تاریخی از سلسله های مختلف بوده و اهمیت ویژه ای در معرفی فرهنگ و تمدن خوی دارد .

شهردار خوی افزود: هسته مرکزی شهر، ظرفیت بسیار خوبی برای اجرای برنامه های عمرانی با ساختار فرهنگی و گردشگری است و وجود بناها، قدمت اماکن و ویژگی های معماری آنها، تمرکز و تعدد ابنیه تاریخی و حضور گسترده شهروندان در این هسته بعنوان مهمترین مقصد سفرها در داخل شهر موجب می شود که با ساماندهی هسته مرکزی ، شاهد تحول چشمگیری در این بافت قدیمی و تاریخی باشیم .

وی اضافه کرد: ساماندهی هسته مرکزی یکی از پیشنهادات مشاور مطالعاتی در مجموعه مطالعات جامع ترافیک شهرستان خوی بود که این طرح پس از چند سال پیگیری از سوی شهرداری خوی و تصویب در شورای شهر خوی، شورای ترافیک شهرستان و استان به شورای عالی ترافیک کشور ارایه و در نهایت اسفندماه ۹۹ به تصویب رسید.

اکبرزاده تصریح کرد: مطالعات امکان سنجی پیاده راه سازی هسته مرکزی شهر نیز علاوه بر تصویب در طرح جامع ترافیکی شهرستان ، بعنوان مطالعه اختصاصی از سوی مشاور انجام شده و به اتمام رسید که بزودی جهت طرح و تصویب در شورای ترافیک شهرستان ارایه می شود.

شهردار خوی تاکید کرد: تقویت و احیای بافت تاریخی ، ایجاد فضای مناسب برای عابرین پیاده ، ساماندهی سفرهای درون شهری به هسته مرکزی شهر همچنین ایجاد رونق اقتصادی بیشتر در این هسته بخشی از اهداف ساماندهی هسته مرکزی است.

اکبرزاده اضافه نمود: تغییرات پیش بینی شده در هسته مرکزی از نظر فیزیکی بسیار گسترده نخواهد بود اما از نظر نرم افزاری شاهد تغییرات چشم گیری خواهیم بود .

این مسئول گفت: اجرای طرح ساماندهی هسته مرکزی از سوی شهرداری و ایجاد جاذبه های مختلف گردشگری خواهد توانست پاسخگوی بخش مهمی از افکار عمومی و نیازهای هسته مرکزی شهر باشد .

وی خاطر نشان کرد: توجه به اصول انسان محور بودن طرح و حمایت از حمل و نقل عمومی نیز از مولفه های دیگر طرح ساماندهی بافت مرکزی شهر خوی است .