- دروازه سنگی - https://darvazehsangi.com -

بهبود زیر ساختهای منطقه مراکان خوی

با صرف بیش از ۴ میلیارد ریال اعتبار زیر ساختهای منطقه مراکان خوی اولین منطقه حفاظت شده کشور بهبودیافت.

به گزارش پایگاه خبری دروازه سنگی [1]؛ نظری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت : تجهیز۸ پاسگاه محیط بانی منطقه به امکانات موتوری و کنترلی و افزایش نیروی انسانی این محیط بانی ها در سالجاری با تکمیل زیر ساختهای این منطقه و استفاده از ظرفیت جوامع محلی مهمترین محورهابرای توسعه پایش و صیانت از این زیستگاه غنی جانوری و گیاهی در این مدت بوده است.بهبود زیر ساختهای منطقه مراکان خوی

مدیرکل محیط زیست استان با اشاره به قابلیت های منحصر به فرد منطقه مراکان از اجرای طرح طبیعت گردی در منطقه هم خبر داد و افزود: این طرح با مشارکت مناطق آزاد ماکو، ارس و شهرستان خوی با ارائه برنامه های مدون اجرایی میشود.

وی اضافه کرد : منطقه حفاظت شده مراکان خوی اولین منطقه حفاظت شده کشور است که با بیش از ۱۰۰ هزار هکتار مساحت در زمستان میزبان ۸۵۰ راس قوچ و میش اصیل ارمنی و ۲ هزار و ۴۰۰ راس کل و بز وحشی است.