- دروازه سنگی - https://darvazehsangi.com -

راه اندازی مجدد مرکز تحقیقات و آموزش و ترویج زنبور عسل شمال غرب کشور

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس ،گفت: مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج زنبور عسل شمال غرب کشورمجدد راه اندازی شود.

به گزارش پایگاه خبری دروازه سنگی [1]؛  عادل نجف زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در دیدار با معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی،خواستار توجه ویژه به حوزه کشاورزی و رفع مشکلات این صنعت مولد شد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارائه گزارش ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی از وضعیت کشاورزی و علی الخصوص زنبورداری شهرستان های خوی و چایپاره به صورت ویدئو کنفرانس دراین جلسه بسیار  مهم قرائت شد.

وی ادامه داد: ارائه گزارش کامل از وضعیت اسفبار ایستگاه پرورش زنبور عسل شهرستان خوی و بررسی راهکارهای لازم جهت استفاده از ظرفیت پایدار صنعت زنبورداری شهرستان های خوی و چایپاره نیز   از دیگر دستور کارهای  جلسه مذکور بود.

نجف زاده افزود: ایجاد آزمایشگاه تشخیص عسل تقلبی از عسل واقعی با بهره مندی از توان بخش خصوصی و حمایت دولت با ارائه گواهی معتبر و برند مشخص در شهرستان خوی با قول مساعد توسط معاون وزیر جهاد کشاورزی در دستور  کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: بهره مندی از ظرفیت مرکز تحقیقات، پژوهش و ترویج تولید عسل کشور در راه اندازی مجدد ایستگاه تحقیقات و آموزش تولید زنبور عسل شمال غرب کشور در شهرستان خوی در اولویت  قرار بگیرد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس یادآورشد: استفاده از مکانیزم تبصره ماده ۲۷ به منظور بهره مندی بخش خصوصی از تسهیلات کم بهره بانکی جهت مشارکت در ساخت ، تجهیز و نگهداری مرکز تحقیقات و آموزش زنبور عسل شمال غرب کشور در خوی نیز  از  جز  مسائل مهم  بود که در این جلسه مورد بررسی  قرار گرفت