- دروازه سنگی - https://darvazehsangi.com -

لزوم بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی،پرورشی خوی و چایپاره

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس خبر داد: مبلغ ۲۸۰۰۰ میلیون ریال جهت بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی،پرورشی و ورزشی از طرف سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور (وزارت آموزش و پرورش)پرداخت شد.

به گزارش پایگا خبری دروازه سنگی [1]؛ عادل نجف زاده درباره بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی خوی وچایپاره، گفت: مبلغ ۲۸۰۰۰ میلیون ریال جهت بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی،پرورشی و ورزشی خوی و چایپاره   از طرف سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور (وزارت آموزش و پرورش) پرداخت شد.

نماینه مردم خوی و چایپاره  در مجلس شورای  اسلامی با بیان اینکه حفر، لوله گذاری و استخراج ۱۸۰ هزار متر مکعب آب، آبرسانی به مجتمع گلخانه ای شهرستان خوی آغاز شد تصریح کرد: شرکت گوهر آب خوی برای حفاری چاه مستقل مجتمع گلخانه ای مهلذان انتخاب (از طریق مناقصه) و قرارداد خود در اجرای حفر، لوله گذاری و استخراج ۱۸۰ هزار متر مکعب آب امضا کردند.

وی ادامه داد: با پیگیری های مستمر عادل نجف زاده نماینده مردم خوی و چایپاره ، شرکت گوهر آب خوی برای حفاری چاه مستقل مجتمع گلخانه ای مهلذان انتخاب (از طریق مناقصه) و قرارداد خود در اجرای حفر ، لوله گذاری و استخراج ۱۸۰ هزار متر مکعب آب امضا کردند.

نجف زاده  افزود :شایان ذکر می باشد که بعد از ۱۴ سال از تاسیس مجتمع فوق با پیگیری های  عادل نجف زاده این مهم به ثمر نشست که بهره برداری از این مجتمع نقش به سزایی در اشتغال جوانان منطقه و افزایش درآمد شهرستان خوی خواهد داشت.